truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Truyện:

Gió ấm mùa đông

  • Gió ấm mùa đông (Kì 2)

    Nắng bỗng gợn nhẹ. Giọng đứa con trai mà nó yêu mến vô cùng vừa thốt ra câu mà nó mong chờ nhất. Câu nói đó... nó đã chờ đợi từ rất lâu… rất lâu rồi...

  • Truyện 18, Gió ấm mùa đông (Kì 1)

    Con vật cũng biết đau đớn, huống gì nó lại là con người, đâu phải tượng đá đâu !

Thế giới truyện: