truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Truyện:

anh có nghiện em không?

  • Nếu em là hoa Anh Túc, anh có nghiện em không?

    Tình yêu có thể sẽ bén mùi từ những điều hoang sơ nhất, để đến lúc ngấm sâu vào máu và ăn liền vào tim thì nó lại bỏ đi, chẳng cho ai kịp giữ. Tình yêu có thể sẽ như liều thuốc phiện, bỏ thì khó nhưng bắt buộc phải cai đi… Nếu em là hoa Anh Túc, anh có nghiện em không?

Thế giới truyện: