truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Lộc Đỉnh Ký – Hồi 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
<

Hồi
1

Chốn
Phồn Hoa Bạo Khách Lần Vào

Từ đời xưa , thành Dương Châu đã nổi tiếng là một nơi phồn hoa đô hội . Người
ta đã có câu :

Lưng đeo mười vạn quan
tiền . Phen này quyết cưỡi hạc lên miền Dương Châu .

Sau khi Tùy Dạng Ðế khơi
sông Vận Hà , muốn đi miền Biện , Triết đều do đường thủy đạo này . Thành Dương
Châu ở khoảng giữa sông Vận Hà nên càng náo nhiệt .

Ðời Minh, Thanh , nơi
đây qui tụ những nhà buôn bán lớn và trở thành một thị trấn phồn thịnh vào bậc
nhất thiên hạ .

Về triều Khang Hy nhà
Mãn Thanh , phường Minh Ngọc trên bờ Tây Hồ đất Dương Châu còn là nơi tụ hội
những danh kỹ lầu xanh .

Một hôm gặp tiết cuối
xuân , đèn còn thắp sáng tỏ , những tiếng đờn , sáo , tiếng cười đùa , xen lẫn
những tiếng sai quyền hành lệnh , cùng tiếng hát hãm rượu nổi lên tưng bừng náo
nhiệt trong ngỏ tại phường Minh Ngọc . Thật là chốn âu ca , trong cảnh tượng
thanh bình .

Ðột nhiên năm , sáu
người lớn tiếng quát từ phía Nam
và mé Bắc phường Minh Ngọc vọng vào :

-Những quân đê tiện ,
chó chết, cùng phường làng chơi kỹ nữ hãy nghe đây : Bọn ta đến đây tra xét một
tên can phạm , không quan hệ gì đến người ngoài . Vậy ai nấy im miệng , không
được la ó om xòm hoặc làm nhốn nháo . Kẻ nào không tuân lịnh hãy giử vững cái
đầu .

Sau tiếng quát phường
Minh Ngọc lập tức im lặng . Nhưng chỉ trong khoãnh khắc , tiếng đàn bà con gái
la hoảng xen lẫn tiếng đàn ông dức lát náo loạn cả lên .

Trong viện Lệ Xuân ,
phường Minh Ngọc đang bày yến tiệc . Mười tay đại điếm thương ngồi ở ba bàn .
Mỗi người cặp kè một ả kỹ nữ .

Vừa nghe tiếng quát , ai
nấy sắc mặt tái mét, xôn xao hỏi :

-Chuyện chi vậy ?

-Phải chăng quan phủ đến
tra án ?

Ðột nhiên có tiếng đập
cửa ầm ầm như trống thúc . Bọn nô tỳ sợ hãi cuống quít , chẳng hiễu có nên mở
cửa hay không ?

Tiếp theo nghe đánh
“sầm” một tiếng , cỗng lớn đã bị đạp mở toang ra . Mười bãy, mười tám
tên đại hán ùa vào . Tên nào cũng nai nịt gọn gàng , đầu bịt vải trắng , lưng
thắt đai xanh . Tay chúng đều cầm binh khí ,
hoặc cương đao , hoặc thiết xích , hoặc thiết côn sáng loáng .

Bọn điếm thương vừa thấy
những đại hán này , đã nhận ra ngay là những tay anh chị trong nghề buôn hàng
lậu thuế .

Nên biết thời bấy giờ ,
buôn bán phải chịu thuế má rất nặng . Người nào chạy hàng lậu trốn thuế liền
được một dịp phát tài lớn .

Thành Dưong Châu là nơi
chứa hàng để tản đi các mặt trong miền Giang Bắc . Nhưng đây cũng là nơi tụ tập
của phường Vong Mạng . Chúng kết thành đoàn để hành nghề . Bọn này rất hung
hăng . Khi gặp đại đội quan quân chúng liền chạy tán loạn . Còn tiểu đội quan
binh mà ra giọng phách lối là chúng rút binh khí để chống cự ngay . Quan địa
phương cũng làm ngơ không muốn can thiệp vào .

Bọn điếm thương chỉ biết
những tay anh chị này là phường buôn lậu , chẳng bao giờ cướp đoạt khách thương
hay gây chuyện rắc rối . Bửa nay bỗng chúng sấn vào phường Minh Ngọc làm cho họ
phải hoang mang kinh hãi .

Một lão cở ngoài năm
mươi tuổi lớn tiếng ra lệnh :

-Những người trong nhà
dều phải ra ngoài hết và đứng yên không được nhúc nhích . Bọn điếm thương cùng
kỹ nữ thấy chúng dữ dội như hung thần liền khiếp sợ cuống quít , đều đứng cả
lên không ai dám trái lệnh.

Mấy cô kỹ nữ nhát gan sợ
quá khóc òa lên .

Lão già lại quát :

-Cả những khách chơi
cùng kỹ nữ tại các phòng khác cũng phải ra ngoài cho hết , không ai được ở lại
trong phòng .

Tiếng quát chấn động của
lão khiến mọi người phải ù tai .

Bọn thủ hạ của lão chạy
đi lùng khắp hết các phòng . Hễ khách làng chơi hay kỹ nữ chậm chân một chút
chưa chạy ra kịp đều bị đá đít hoặc bị bạt tai . Một số làng chơi cùng kỹ nữ
chưa kịp vận quần áo tề chỉnh , trông lôi thôi lếch thếch rất buồn cười .

Lão già lại quát hỏi :

-Bọn chúng đã ra hết
chưa ?

Một tên anh chị khác đáp
:

-Dạ dạ ! Mọi người đã ra
hết cả rồi…

Ðột nhiên trong căn
phòng mé Ðông có người dõng dạc quát hỏi :

-Tên nào ở đâu lớn mật
dám tới đây la hét ngang tàng , quấy rối cuộc mua vui của lão gia ! Muốn chết
thì vào đây !

Bọn anh chị tức giận lớn
tiếng thóa mạ :

-Con bà nó ! Tên cẩu tặc
nào mà dám cả gan đến thế ?

Lập tức ba đại hán cầm
cương đao sừng sực chạy tới căn phòng mé Ðông . Tiếp theo những tiếng la , tiếng
rú vang lên…Ba đại hán kia bị hất bắn ngược trở ra ngã lăn xuống đất .

Một tên đại hán bị cương
đao đập vào trán , toé máu rồi ngất xĩu .

Những tên anh chị này
đều là người hung hãn không sợ chết . Sáu tên nữa liền vọt tới căn phòng kia .

Lại mấy tiếng la inh ỏi
nổi lên . Cả sáu tên đều bị đá ngã lăn xuống không đứng dậy được . Nhưng chúng
chỉ lên tiếng thóa mạ chớ không ai dám xông tới căn phòng kia nữa .

Lão già không nhịn được
, tay chắp sau lưng dõng dạc lên tiếng :

-Các hạ quả là bản lãnh
cao thâm . Xin cho hay tôn tính đại danh .

Người trong phòng nghe
lão già hỏi vậy chẳng những không trả lời còn cất tiếng thóa mạ :

Gia gia ngươi họ gì là
ta ở họ ấy . Tên tiểu tử kia ngươi quên cả họ tên của ông nội ngươi rồi ư ?

Một ả kỹ nữ vào trạc ba
mươi tuổi đứng gần đó nghe người trong phòng nói vậy , bất giác nổi lên tràng
cười khanh khách .

Một hán tử ở phe bán đồ
lậu nhảy xổ tới tát thị hai cái khiến cặp mắt thị nhảy đom đóm , trào cả nước
mắt nước mũi ra .

Ðại hán vừa tát vừa quát
mắng :

-Mẹ kiếp ! con đĩ thối
tha này ! Ngươi cười gì vậy ?

Ả kỹ nữ sợ quá không dám
nói nữa .

Ðột nhiên từ trong nhà
đại điện bên cạnh , một thằng nhỏ cở 12,13 tuổi lớn tiếng thóa mạ :

-Quân đê tiện ! Phường
khốn kiếp ! vì lẽ gì ngươi đánh má má ta tàn nhẫn như vậy ? Ngươi ra khỏi nhà
này là bị sét đánh cháy tay và lưỡi . Ngươi nuốt máu vào làm cho ruột gan tan
nát .

Gã tiễu tử tuy còn nhỏ
tuổi mà nỏ mồm thóa mạ không tiếc lời . Miệng gã thốt ra một tràng dài không
biết bao nhiêu là câu ác độc .

Gã đại hán tức giận vô
cùng , vươn tay ra bắt thằng nhỏ .

Thằng nhỏ này chuyễn
động thân hình rất mau lẹ . Bóng người vừa lấp loáng gã đã đến đứng ẩn sau lưng
một tên điếm thương .

Ðại hán phóng tay đẩy gã
điếm thương té xuống . Tay mặt gã vung quyền
nhắm đánh vào sau lưng thằng nhỏ một đòn thật nặng .

Ả kỹ nữ đứng tuổi thấy
vậy la hoảng :

-Xin đại gia tha mạng
cho gã .

Mụ biết rằng thoi quyền
đại hán mà đánh trúng lưng thằng nhỏ tất thằng nhỏ sẽ bị thương .

Không ngờ thằng nhỏ này
lẫn tránh rất mau lẹ .Gã lún người xuống chui luồn qua háng gã đại hán. Ðồng
thời gã vương tay bóp lấy âm nang hắn mà bóp thật mạnh .

Ðại hán bị đau thét lên
“ầm ầm” .

Ðại hán thấy thằng nhỏ
vừa tránh khỏi vừa bóp âm nang làm cho mình đau đớn thì tức giận vô cùng !
Không nơi tiết hận , hắn vung quyền đấm vào mặt ả kỹ nữ đứng tuổi đánh
“bốp” một cái .

Thoi quyền giáng xuống
mạnh quá trúng mặt ả kỹ nữ khiến thị phun máu tươi ra rồi ngất xĩu té xuống .

Thằng nhỏ thấy mẹ bị
thương nặng , quên cả sợ hãi . Gã liều mình nhãy tới bên mẫu thân lớn tiếng vừa
la vừa gọi :

-Trời ơi ! Má má !

Ðại hán vẫn chưa nguôi
giận túm lấy sau gáy thằng nhỏ nhất bỗng lên , toan vung quyền đánh gã , thì
lão già bỗng quát lên :

-Ðừng rắc rối nữa !
Buông gã ra đi !

Ðại hán không dám trái
lịnh lão già liền đặt thằng nhỏ xuống , nhưng hắn cũng phóng cước đá đít thằng
nhỏ một cái thật mạnh khiến người gã lăn lóc , rồi đập vào tường đánh
“binh” một tiếng .

Lão già ngó đại hán ra
chiều tức giận . Ðoạn gã quay mặt về phía cửa phòng dõng dạc giải thích :

-Bọn tại hạ là đệ tử ở
Thanh Bang đi truy tầm một tên đồ đệ phản nghịch . Bọn tại hạ được tin tên đó
ẩn mình ở trong phường Minh Ngọc này vì thế mới tới đây tầm nả . Tệ bang cùng
các hạ vốn không quen biết lại không thù oán , cớ sao các hạ làm khó dễ với tại
hạ . Người ta có câu : Nước sông không vi phạm nước giếng . Vậy mà các hạ thốt
ra các lời vô lễ một cách phi lý , xin các hạ cho biết tên tuổi để khi tệ bang
chúa tra hỏi mà biết đường phúc đáp .

Người trong phòng cười
nói :

-Các ngươi truy nả đồ đệ
phản nghịch thì mặc kệ các ngươi chứ có liên can gì đến ta ? Ta đang hành lạc ở
trong này , các ngươi đã biết nước sông không phạm tới nước giếng thì đừng quấy
nhiễu để ta khỏi cụt hứng .

-Lão già tức giận nói :

-Trên chốn giang hồ tại
hạ chưa thấy ai vô lý như các hạ .

Người trong phòng lạnh
lùng đáp :

-Ta vô lý cũng chẳng
liên can gì tới ngươi . Chẳng lẽ ngươi có bà chị chưa chồng muốn với ta làm rễ
để kêu bằng thư phu ?

Giữa lúc ấy có ba người
từ phía cửa ngoài len lén đi vào . Coi cách ăn mặc của chúng cũng giống phường
buôn lậu . Một tên thân thể to lớn , còn hai tên gầy khẳng gầy kheo . Nhưng cả
ba đều lộ vẽ dũng mãnh .

Một gã gầy nhom tay cầm
liễn tử thương khẽ hỏi :

-Lai lịch thằng cha này
thế nào ?

Lão già lắc đầu đáp :

-Ta đã hỏi họ tên nhưng
hắn không chịu nói . Không chừng gã họ Thôi trốn tránh trong phòng hắn cũng nên
.

Hán tử gầy nhom vung cây
liễn tử thương một cái. lão già cũng rút cặp đoản kiếm dài chừng hơn thước ở
sau lưng ra .

Ðột nhiên cả bốn người
nhất tề xông vào phòng .

Tiếp theo là những tiếng
khí giới chạm nhau vang lên . Trong phòng đã diển ra một cuộc chiến đấu ác liệt
.

Hán tử thân hình cao lớn
dùng cây trúc tiết cương tiên làm binh khí . Mỗi khi hắn vung cây tiên rắc rắc
là đồ vật trong phòng bị đập vở tan tành .

Lệ Xuân viện là một
trong bốn đại viện tại phường Minh Ngọc .

Những đồ đạc treo trong
mỗi phòng ở viện này đều được chế tạo một cách rất tinh vi . Bàn bằng gổ lê,
giường bằng gổ màu hồng .

Những tiếng choang
choảng tiếp tục vang lên không ngớt .

Lão già béo ỵ mặt đầy
những thịt run bần bật . Miệng lão niệm Phật tựa hồ trong lòng đau xót .

Bốn tên hán tử quát tháo
om xòm . Còn người khách ở trong phòng vẫn lẳng lặng không nói nữa lời .

Những người ở ngoài sãnh
đường cũng đều đứng tận đàng xa mà ngó lại , họ không dám tới gần vì sợ vạ lây
.

Tiếng binh khí chạm nhau
choang choảng mỗi lúc một ác liệt hơn .

Ðột nhiên có người rú
lên thê thãm .

Ðó là tiếng rú của một
tên đầu mục bọn buôn lậu bị thương .

Tiếng khí giới đụng nhau
chát chúa pha lẫn với tiếng ho hắn liên thanh . Hiển nhiên người trong phòng đã
thở hồng hộc tựa hồ không chống nổi .

Bọn buôn lậu ngoài sãnh
đường nghe tiếng người trong phòng nổi cơn ho thì đoán là bên mình đã chiếm
được thượng phong, đều lộ vẽ vui mừng .

Ðại hán kia tuy đánh ả
kỹ nữ té xĩu , nhưng âm nang hắn bị thằng nhỏ bóp mạnh hãy còn đau đớn vô cùng
.

Hắn thấy thằng nhỏ ở bên
tường đang lồm cồm bò dậy thì khí tức lại nổi lên , liền vung quyền nhãy xổ lại
đánh gã .

Thằng nhỏ né mình tránh
khỏi , thoi quyền đánh không trúng .

Ðại hán liền xoay tay
tát thằng nhỏ một cái lộn đi mấy vòng .

Bọn gia nhân và điếm
thương thấy đại hán hung tàn như vậy , nếu hắn còn đánh nữa thì thằng nhỏ tất
bị uổng mạng nhưng không ai dám khuyên can .

Ðại hán lại vung quyền
đánh xuống đầu gã .

Thằng nhỏ không còn
đường tránh bèn nhãy xổ về phía trước , đẩy cửa nhào vào phòng .

Thằng nhỏ tiến vào phòng
rồi chỉ thấy tối đen không nhìn rõ chi hết .

loading...

Ðột nhiên khí giới đụng
nhau bật lên một tiếng “choang” rùng rợn . Tia lửa bắn tung tóe soi
rõ trên giường có một người ngồi . Người này đầu quấn vãi trắng , hình dạng
trông mà phát khiếp .

Thằng nhỏ bật tiếng la
hoảng :

-Úi chao !

Tia lửa lóe lên một cái
rồi tắt ngấm , trong phòng lại tối om . Nhưng nhờ ánh đèn ngoài sãnh đường lọt
qua khe cửa chiếu vào gã dần dần nhìn rõ , thì người kia đầu quấn vành khăn
trắng tay cầm đơn đao vẫn ra chiêu nhưng rất chậm chạp .

Trong bốn tên hung đồ
thì hai tên ốm nhất đã nằm lăn dưới đất . Hiện giờ chỉ còn đại hán cao lớn và
lão già sử cặp đoản kiếm chiến đấu với người kia .

Ngưòi kia tay phải ôm
ngực ho luôn mấy tiếng .

Thằng nhỏ tự hỏi :

– Người kia đã bị trọng
thương , lại bị phát bệnh thì chiến đấu với bọn hung ác đông người thế nào được
? Ta nên trốn đi là hơn . Nhưng không hiểu tình hình má má bây giờ ra sao ?

Gã nhớ tới mẫu thân bị
gã đại hán uy hiếp và bị đánh ngất thì khí tức lại xông lên đến cổ . Gã đứng
trước cửa phòng lên tiếng thóa mạ :

– Quân chó đẻ ! Tổ bà
quân khón kiếp….

Về sau gã càng thốt ra
những lời thô tục bằng tiếng Quảng Ðông .

Nguyên thằng nhỏ này là
người Quảng Ðông . Gã đã đến ở trong kỹ viện thành Dương Châu mấy năm rồi . Gã
đã học được chẳng thiếu câu tục tằng nào ở xứ này . Hiện giờ trong lòng gã nóng
nảy , không làm sao được cứ chưởi um lên .

Người ngồi trên gường uể
oải phóng đao rất chậm chạp , nhưng chiêu số cực kỳ lợi hại .

Ðột nhiên thanh đơn đau
chém nghiêng đi một cái . Một tiếng “chát” vang lên. Ðơn đao đã chém
xả vai trái gã đại hán cao lớn .

Gã đại hán
“ối” lên một tiếng kinh thiên động địa , người hắn lảo đảo muốn té ,
nhưng hắn liều mạng cố gắng chống chọi .

Lão già vung thanh kiếm
đâm vào ngực người kia .

Người kia chuyển động
không được linh hoạt lắm , vung đao lên gạt .

Giữa lúc đó bỗng nghe
đánh “chát” một tiếng cây tiên của đại hán cao lớn đã đập vào vai
phải người kia . Thanh đơn đao của y rớt xuống đánh choang một tiếng .

Lão già thấy vậy cả
mừng, vừa quát tháo vừa dùng kiếm đâm lẹ tới .

Người kia mắt tối sầm
lại , xoay tay phóng chưởng .

Môt tiếng lách cách vang
lên , thân hình lão già bị bắn ra ngoài phòng chết tức khắc .

Ðại hán cao lớn tuy bị
thương ở vai mà vẫn còn dũng mãnh phi thường . Hắn vung cây cương tiên đập
xuống đầu người kia .

Người kia đã sức cùng
lực kiệt muốn chuyển động thân thân hình để né tránh cũng không thể được , chớ
đừng nói đến chuyện kháng cự .

Kể ra sức lực đại hán
cũng không còn mấy , hắn hít một hơi chân khí cố đánh chết người kia , trước
khi té nhào .

Thằng nhỏ thấy cơ nguy ,
vội xông lại , ôm lấy hai chân tên đại hán kéo về phía sau .

Người tên đại hán ít ra
nặng đến 250 cân mà thằng nhỏ thì ốm nhom ốm nhách . Nếu là lúc bình thời thì
gã có lay chuyển cách mấy cũng không nhúc nhích hắn được, nhưng hiện thời hắn
đã bị thương sắp té , hắn phải cố chống chọi lắm mới đứng lại được . Thằng nhỏ
ôm được chân liền kéo mạnh một cái đột ngột , khiến tên đại hán ngã nằm lăn ra
trên vũng máu không nhúc nhích được nữa .

Người kia ngồi tên giường
ho luôn mấy tiếng rồi cười ha hả hỏi :

-Tên nào có giỏi thì vào
đây đánh nữa ?

Thằng nhỏ xua tay lia
lịa ra hiệu bảo y không nên khiêu chiến với bọn người phía ngoài nữa .

Lúc lão già bị hất bắn
ra ngoài bị đụng mạnh vào cánh cửa . Bây giờ cánh cửa chợt mở ra chợt khép lại
một cách tự động . Ánh đèn ngoài sãnh đường chiếu vào trong phòng soi rõ mặt
người kia đã nhuộm đầy máu coi rất khủng khiếp .

Bọn buôn lậu đứng ngoài
sãnh đường nhìn không rõ tình hình trong phòng . Chúng chỉ biết bốn người đầu
mục của chúng đã bị uổng mạng .

Người trong phòng khách
thách thức thấy không ai dám vào, lại quát lớn :

-Những quân đê tiện kia
! Các ngươi không dám vào thì cũng phải giết cho kỳ hết , không để sống sót một
mống, chớ chẳng buông tha .

Bọn điếm kiếu (những tay
anh chị chạy hàng lậu) la lên một tiếng rồi cắm đầu chạy . Chỉ trong nháy mắt
bọn chúng đã tản đi hết sạch .

Người kia ngồi trên
giường cười ha hả rồi bảo thằng nhỏ :

-Hài tử ! Ngươi hãy…
đóng… rồi cài then cửa lại.

Thằng nhỏ này rất khâm
phục người kia , gã dạ một tiếng rồi chạy ra đóng cửa gài then , rồi từ từ bước
lại trước giường , trong phòng tối om .

Người kia lại bảo gã :

-Ngươi lượm lấy thanh
đoản kiếm ở dưới đất rồi đâm vào ba xác chết , mỗi xác đâm mấy nhát . Bọn chúng
đã chết rồi , bây giờ có sống lại cũng không phải là những tay kình địch ,
chẳng có ai đáng ngại .

Thằng nhỏ chỉ nhìn thấy
lờ mờ cũng lượm một thanh doản kiếm lên . Trong lòng vẫn còn khiếp sợ , gã cầm
kiếm mà vẫn chưa dám động thủ .

Người kia liền cười hỏi
:

-Thằng quỉ nhà gian kia
! Người chết rồi mà ngươi không dám giết ư ?

Thằng nhỏ bản tính vốn
quật cường nghe nói khích , nổi hào khí , vung kiếm lên đâm vào thi thể hai hán
tử ốm nhất luôn mấy phát .

Lúc gã phóng kiếm đâm
vào đại hán cao lớn thì hắn bỗng rên lên một tiếng .

Thằng nhỏ mới xực nhớ ra
đại hán này mới bị chém sả vai rồi ngất đi chớ chưa chết hẳn . Gã sợ quá giật
bắn người lên. Thanh đoản kiếm trong tay rớt xuống đất đánh choang một tiếng .

Người trên giường cười
hô hố nói :

Té ra ngươi giết người
sống chớ không phải người chết .

Tên đại hán run bần bật
một lúc nữa rồi mới chết hẳn .

Người kia khẻ nói :

-Ngươi có sợ không ?

Thằng nhỏ đáp :

– Tiểu tử…không sợ .

Tuy miệng gã nói thế ,
nhưng thanh âm run bần bật tỏ ra gã đã khiếp vía .

Người kia nói :

-Ngươi…ngươi…

Y dứt lời ngã lăn tựa hồ
ngất xĩu , xuýt té xuống đất .

Thằng nhỏ vội chạy lại
đở y , nhưng người y quá nặng , phải gắng sức đở mới được. Gã đặt đầu người kia
xuống gối.

Người kia lại ho xù xụ
một hồi rồi cất tiếng lấp bấp :

-Trà…lấy trà cho ta…
mau lên !

Trong phòng bàn nghiêng
ghế đổ. Bình trà vở tan tành .

Thằng nhỏ vội rút then
cửa chạy ra ngoài .

Lúc này mẫu thân gã cũng
tỉnh lại rồi . Mụ vừa thấy gã liền ôm choàng lấy .

Mụ mừng quá đến rớt nước
mắt hỏi :

-Hài tử ! Ngươi…ngươi
hãy còn sống ư ?

Thằng nhỏ cười đáp :

-Má má ơi ! Má má còn
sống mà hài nhi cũng không chết .

Ngoài sãnh đường bọn
điếm thương đã giải tán bỏ đi từ lâu rồi . Còn bọn gia nhân cùng kỹ nữ sợ hãi
luống cuống , chẳng biết làm thế nào, nhốn nháo cả lên .

Thằng nhỏ cựa mình ra
khỏi lòng mẹ , chạy đi lấy bình và chung trà ở trên bàn rồi trở về phòng .

Gã toan rót trà ra chung
thì người kia bảo :

-Ðưa bình đây !

Thằng nhỏ cầm bình trà
đặt vào miệng người kia , ngồi khẽ nâng đầu y dậy . Người kia uống ừng ực một
hồi hết quá nữa bình trà , rồi thở phào một cái ra chiều dễ chịu . Y nằm xuống
khẻ bảo thằng nhỏ :

-Bọn điếm kiêu bị ta
giết mấy tên, chắc lát nữa chúng còn tụ lại, mà khí lực ta chưa được phục hồi.
Vậy ngươi nên lánh đi.

Y chống tay ngồi nhổm
dậy, song tựa hồ đụng phải chổ đau , bật tiếng rên la .

Thằng nhỏ lại nâng đở y
thì y bảo :

-Ngươi hãy lượm thanh
đao cho ta !

Thằng nhỏ lượm thanh đơn
đao ở dưới đất rồi đưa vào tay phải người kia .

Người kia từ từ bước
xuống giường , lảo đảo bước đi .

Thằng nhỏ liền ghé vai
phải vào đở lấy nách bên trái y .

Người kia nói :

-Ta muốn ra ngoài. Ngươi
đừng nâng đở ta nữa và phải lánh đi thì hơn . Nếu để bọn điếm kiêu trông thấy
là chúng giết ngươi đó .

Thằng nhỏ đáp :

-Mẹ kiếp ! Chúng giết
thì giết chớ sợ cóc gì ! Ðã là chổ bằng hữu cần phải biết nghĩa khí . Ðại thúc
cần có tiểu điệt nâng đở cho mới đi được.

Người kia nghe gã nói
vậy bất giác nỗi lên tràng cười ha hả ra chiều khoan khoái . Tiếng cười xen lẫn
với tiếng ho xù xụ. Y lẩm bẩm :

-Thằng nhỏ này lại muốn
bắt chước người lớn . Thế này thì tốt ! Người kia cười một lúc rồi hỏi :

-Ngươi cũng nói chuyện
nghĩa khí ư ?

Thằng nhỏ ngửng đầu lên
đáp :

-Sao lại không nói ? Ðã
nên nghĩa kim bằng thì cùng nhau hưởng phúc và chia xẻ hoạn nạn mới phải chứ ?

Nguyên ở thị trấn Dương
Châu , rất nhiều người ưa nói chuyện theo sách vở . Họ diễn giải luôn luôn
những thiên cố sự anh hùng hào kiệt trong chuyện Tam Quốc Chí , chuyện Thủy Hữ
v.v…

Thằng nhỏ suốt ngày đêm
ở ca lâu trà quán. Gã chạy lui chạy tới hầu hạ, hoặc đi mua đồ vặt cho họ để
được thưởng tiền . Lúc nào rãnh gã lại đến ngồi bên bàn trà để nghe người ta
nói chuyện cổ tích với nhau.

Gã bẻo lẻo mồm miệng mà
lại tinh khôn . Ở quán trà, gã gọi khách một điều đại thúc , hai điều đại thúc
, nên khách hàng cũng thương yêu mà không nở đuổi gã . Gã nhớ chuyện sách rồi
nổi anh hùng tính. Bây giờ gã thấy người này đã bị trọng bệnh giết liền một lúc
được bốn tên đầu mục của bọn điếm kiêu thì đem lòng kính ngưởng . Gã nhớ được
những chuyện anh hùng hảo hán liền buột miệng nói ra .

Người kia ra chiều vui
thú nổi lên tràng cười…ha hả :

-Hai câu này nghe hay
lắm ! Lão gia bôn tẩu giang hồ hai chục năm trời , đã nghe câu “Phúc cùng
hưởng , họa cùng chia” có đến trăm ngàn lần mà ít khi gặp được người mà
lời nói đi đôi với việc làm . Chúng ta đi thôi .

Thằng nhỏ vẫn ghé vai
bên phải vào đỏ nách bên trái người kia . Gã mở cửa phòng tiến ra ngoài sãnh
đường .

Mọi người vừa trông thấy
người kia đã kinh hãi thất sắc bỏ chạy toán loạn .

Mẫu thân thằng nhỏ la
gọi :

-A Bảo ! A Bảo ! Ngươi
đi đâu đấy ?

Thằng nhỏ đáp :

-Hài nhi đưa bằng hữu
này ra cửa , rồi trở vào ngay .

Người kia cười ha hả
nhắc lại :

-Vị bằng hữu này ! Ha ha
! Ta thành bạn hữu với ngươi rồi .

Thằng nhỏ cũng cười hỉ
hả rảo bước ra cửa .

Hai người đi khỏi viện
Lệ Xuân , thấy trong ngỏ vắng chẳng có ai thì chắc là bọn điếm kiêu tự biết
đụng đầu phải tay kình địch , chạy đi kêu cứu binh rồi .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện: